Praktijk Thuis

coaching voor ouder & kind

algemene voorwaarden

Praktijk thuis is een praktijk voor coaching en therapie van Mirjam van Wanrooij.

Mirjam is eigenaar, therapeut en coach van Praktijk Thuis en als psychosociaal therapeut aangesloten bij het Complementair Aanvullende Therapie- register (CAT).

Voor meer informatie kunt u terecht bij www.catcollectief.nl en www.gatgeschillen.nl

 

Verhindering

Indien bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren afgezegd wordt, wordt de voor u gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij te laat komen of afzeggen binnen 24 uur, zullen de kosten voor de geplande afspraak in rekening worden gebracht. Tijdig verzetten van de afspraak is mogelijk.

 

Aansprakelijkheid

Voor de begeleiding geldt dat ik al mijn kennis en ervaring aanwend om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Ondanks een zeer zorgvuldige behandeling is Praktijk thuis niet aansprakelijk voor eventuele schade of overlast die samenhangt met of voortvloeit uit de coaching of therapie. Praktijk thuis is ook niet aansprakelijk voor  schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met, de behandelingen die door Praktijk thuis (uit)gevoerd zijn.

 

Vertrouwelijkheid

Als behandelend therapeut ben ik verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de therapie- en coachsessies, tenzij het wettelijke verplicht is om een melding te doen. Indien er, in het belang van de cliënt, overleg moet zijn met derden, zal er altijd eerst toestemming worden gevraagd.

 

Begeleiding kinderen t/m 16 jaar

Het is wettelijk bepaald dat voor coaching en therapie van kinderen onder de 16 jaar, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. Bij gescheiden ouders is een handtekening, indien beide gezaghebbend, van beide ouders verplicht.

Bij niet-gescheiden ouders is een handtekening van beide ouders gewenst, of de ondertekende ouder draagt er de zorg voor dat de eventuele andere gezaghebbende partner wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere partner op enige wijze bezwaren maakt tegen de therapie of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Behandelend therapeut kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

 

Verslag

Op verzoek van de cliënt of de ouders van de cliënt kan er een schriftelijk verslag naar derden (bijvoorbeeld school of werk) worden gemaakt. De kosten die hiervoor in rekening worden gebracht, worden vooraf vermeld.

 

Terug naar tarieven

Heb je vragen, laten we elkaar ontmoeten

Heb je vragen,
laten we elkaar ontmoeten